Лозарски регистър, регистър на винопроизводителите, разрешение и регистрации, марки, географски указания, наименования з произход, търговски сделки, трудови и граждани договори, административни и митнически актове, етикетиране, процесуално представителство и представителство пред административни органи, анализ, концепции, стратегии.

 

ВИЖТЕ ПОВЕЧЕ

Комплексно обслужване на юридически лица, данъчни консултации, обосновка и консултации пред кредитни институции, изготвяне на икономическа обосновка по проекти и представяне, счетоводство на юридически лица с нестопанска цел (нестопански организации).

 

ВИЖТЕ ПОВЕЧЕ

Създаване на лозови насаждения, сортове, терени, климат, договори за наемане на земеделска земя, покупка и продажба на земеделски имоти, комплексни агротехнически консултации, консултиране, изготвяне, представяне, изпълнение и отчитане на проекти по национални и европейски фондове.

 

ВИЖТЕ ПОВЕЧЕ

Художници, периоди, тенденции, пазар на художествени произведения, посредничество при предлагане на художествени произведения, идентифициране на художествени произведения, оценки и експертизи, договори за ползване на художествени произведения, договори по реда на Закона за авторското право и сродните му права.

 

ВИЖТЕ ПОВЕЧЕ